За парите
Защо повечето българи търсят варианти за пасивни доходи?
090
Пасивни доходи – това понятие касае допълнителните доходи, които спомагат за оцеляването у нас, в България. На всички е ясно, че само една заплата