За парите
Стратегия за пестене на пари по време на инфлация
027
Инфлацията може да има неблагоприятно въздействие върху вашето пестене, като намалява стойността на парите ви с течение на времето. За да задържите покупателната