Необходимите знания за Гражданска отговорност

Необходимите знания за Гражданска отговорност

Застраховка Гражданска отговорност има задължителен характер на територията на България. Според Кодекса по застраховането, това е договор, който се сключва, за да се обезпечи трета страна, която може да попадне в пътен инцидент. Застрахователната компания сключва договор с държателя на полицата. С него те се съгласяват потребителят да плати цената на застраховката. В замяна застрахователната компания се задължава при настъпването на застрахователното събитие да обезщети пострадалите трети страни. Договорът има за цел да осигури както материалните, така и нематериалните щети.

Ползите от Гражданска отговорност

Застраховка Гражданска отговорност носи сигурност на всички участници в автомобилното движение. Това означава, че със сключването на застрахователния договор компанията се задължава да покрие щетите, които могат да възникнат в следствие на пътен инцидент до някаква сума. Максималните суми са определени в Кодекса по застраховането. По този начин всички участници в автомобилното движение получават известна степен на защита.

На второ място застраховката е разработена, за да запази финансовата стабилност на държателя на полицата. Автомобилното движение има голяма степен на риск. Щетите често възлизат на хиляди левове. Това е причината, поради която всеки трябва да има валидна полица по Гражданска отговорност. Парите, които трябва да се заплатят идват от компанията до определените лимити. Според Гражданска отговорност, компанията, от която е издадена полицата, е задължена да изплати парите за материални и нематериални щети. Това е един от големите плюсове на полицата, държателят на полицата може да остане финансово стабилен.

Освен всички аргументи, посочени до тук, трябва да се изтъкне и този, че тя е задължителна, според законодателството в България. Естествено, подобна застраховка съществува в повечето страни в света. Понякога формата ѝ е различна, но смисълът за защита на третата страна остава същия. Всеки, който си позволи да управлява автомобил без наличието на застраховката, подлежи на строги санкции под формата на глоба. Те са с различна тежест на първо и второ провинение, както и за физическите и юридически лица.

Единственият минус на застраховката

Застрахователният договор по Гражданска отговорност има алеаторен характер. Това означава, че клаузите по изпълнението му влизат сила само при изпълнение на определени бъдещи обстоятелства. В случая това е настъпването на застрахователното събитие. Много шофьори с дълъг стаж протестират, защото никога не им се налага да използват полицата.

Старанието на застрахователите

Това е причината, поради която застрахователните компании имат за цел да облекчат цените за изрядните шофьори. Всеки, който е разглеждал различните калкулатори за Гражданска отговорност, е видял, че там трябва да се попълнят различни данни. Наред с възрастта, модела и вида на колата, информацията за досието на шофьора е също толкова важна. Шофьорите, които не са имали виновно произшествие за последните три години, получават по-ниски полици за Гражданска отговорност. Освен това, държателите на полици в по-малки населени места получават по-ниска цена за застраховката. Има и идеи за въвеждането на системата „бонус-малус”. Но те все още не срещат реализация.

Застрахователните компании могат да направят и доста отстъпки от цените на своите редовни клиенти. Обикновено двете автомобилни застраховки (Каско и Гражданска отговорност) се сключват в пакет. Това носи допълнителни отстъпки за потребителите. В допълнение трябва да се отбележи, че застраховката е задължителна и всеки трбва да се опита да намери най-добрата оферта за себе си.

Rate article
Finansi.org